Aktualności

Międzynarodowy Raport już dostępny

Międzynarodowy Raport już dostępny

Zapraszamy do zapoznania się z Międzynarodowym Raportem na temat dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

W ramach projektu ESEN przeprowadzone zostały badania i analizy, dzięki którym możliwe było zebranie informacji o stanie i sytuacji sektora przedsiębiorstw społecznych w krajach Partnerów projektu (Polska, Grecja, Cypr, Wielka Brytania i Włochy), zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych oraz przykładów dobrych praktyk. Na podstawie badań zaproponowano szereg rozwiązań dotyczących poprawy i usprawnień w obszarach, w których zidentyfikowano braki. Wkrótce dzięki powstałym rekomendacjom powstanie bezpłatny program szkoleniowy.

Podsumowanie Raportu (w jęz. polskim).

Pełen Raport (dostępny jedynie w jęz. angielskim).