SIEĆ

Czym jest przedsiębiorstwo społeczne?

Przedsiębiorstwa społeczne definiujemy jako firmy, które na codzień kierują się obranymi przez siebie wartościami, posiadają cel społeczny, są zarządzane demokratycznie i sprawiedliwie rozdzielają wypracowane zyski.

Przedsiębiorstwo społeczne to firma, która dąży do maksymalizacji zysków przy jednoczesnej maksymalizacji korzyści dla społeczeństwa i środowiska.

Ekonomia społeczna to sektor, w którym działają i prosperują wszystkie przedsiębiorstwa społeczne. Pojęcie ekonomii społecznej obejmuje również ramy prawne i społeczne dotyczące przedsiębiorstw społecznych.

Koncepcja przedsiębiorstwa społecznego rozwinęła się wokół ruchu spółdzielczego w Wielkiej Brytanii w latach 80-tych. Jednak nie ma jeszcze ustalonej wyraźnej historycznej osi czasu przedsiębiorstwa społecznego, ponieważ jest to zbyt nowe pojęcie, które w dalszym ciągu ewoluuje.

Image

Kim jesteśmy?

Witamy w Sieci ESEN - europejskiej sieci przedsiębiorstw społecznych.

Stworzona Sieć jest inicjatywą projektu ESEN dofinansowanego w ramach programu Erasmus+ (Numer projektu: 2019-1-PL01-KA202-065024).

Sieć ESEN daje potencjalnym i istniejącym przedsiębiorcom społecznym możliwość zwiększenia swojej widoczności i promowania działań na skali europejskiej. Przekłada się to na rozwój całego sektora i rozszerzanie dotychczasowej działalności przedsiębiorstw.

SIEĆ oferuje wiele funkcjonalności, które przede wszystkim umożliwią osobom zainteresowanym ekonomią społeczną wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu przedsiębiorczości społecznej.

Jeszcze

Misja

SIEĆ ESEN ma na celu:

  1. zrzeszać przedsiębiorstwa społeczne w całej UE
  2. wspieranie osób, które chcą założyć przedsiębiorstwa społeczne, oferując możliwość nawiązywania kontaktów i podejmowania nowych inicjatyw,
  3. ułatwianie wymiany dobrych praktyk, doświadczeń i historii sukcesu wśród przedsiębiorstw społecznych i innych interesariuszy (organizacje gospodarki społecznej, młodzież, eksperci, mentorzy, aniołowie biznesu, specjaliści z sektora ekonomii społecznej, instytucje publiczne i prywatne itp.)
  4. łączenie z mentorami przedsiębiorczości społecznej, którzy wspierać będą potencjalnych przedsiębiorców społecznych.
  5. ułatwianie organizacji i promocji wydarzeń, warsztatów itp. związanych z sektorem ekonomii społecznej.

Nasz zespół

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

Statystyki

Liczby

0
Partnerzy
0
Eksperci
0
Mentorzy
0
Członkowie

Co mówią członkowie Sieci ESEN

"BLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat."
"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."