Aktualności

Materiał video podsumowujący osiągnięcia projektu

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego materiału video nt. przebiegu i osiągnięć projektu @ESEN. 

Ostatni projektowy newsletter

Oto piąty już numer newslettera projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej (ESEN). W bieżącym wydaniu prezentujemy informacje o odbytych szkoleniach pilotażowych ESEN w krajach partnerskich i konferencji kończącej projekt @ESEN w Grecji.

W newsleterze znaleźć można również posumowanie dotyczące wszystkich opracowanych rezultatów @ESEN. 

Dziękujemy, że byliście Państwo z nami przez te ostatnie 2,5 roku

Przeczytaj newsletter!

Szkolenie pilotażowe zakończone sukcesem

W dniach 4-6.04 i 11-12.04. odbyło się szkolenie pilotażowe w formie online dla osób zainteresowanych możliwością poszerzenia swojej wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. 

Uczestnicy wydarzenia z naszą pomocą przeszli przez kurs online dostępny na e-platformie @ESEN. Była to możliwość w sposób bezpłatny zdobycia nowych umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego, w tym między innymi dzielenia się zyskami w organizacji, planowania sprzedaży produktów czy usług oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W szkoleniu uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy społeczni, jak i osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, chcące rozwijać się w tymże zakresie.

Wszyscy trenerzy byli także dostępni w określonych dniach po szkoleniu w celu możliwości udzielenia indywidualnych konsultacji.

Ostatnie spotkanie partnerstwa

Ostatnie spotkanie partnerstwa

Za nami ostatnie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Europejska Sieć Ekonomii Społecznej!

Spotkanie odbyło się w dniach 17-18 maja w formie online. Projekt powoli dobiega końca, dlatego też wraz z partnerami omówiliśmy ostatnie kroki, które należy podjąć w celu finalizacji naszych działań a także zastanowiliśmy się nad przyszłością wypracowanych dotychczas produktów.

Przypominamy, że każda osoba zainteresowana tematyką ekonomii społecznej może skorzystać z naszej platformy e-learningowej, na której dostępne są treści dotyczące m.in:

  • zarządzania przedsiębiorstwem,
  • Innowacji w przedsiębiorstwie społecznym,
  • marketingu,
  • pozyskiwania funduszy,
  • zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Wydarzenie upowszechniające projekt "Europejska Sieć Ekonomii Społecznej"

Zapraszamy na spotkanie upowszechniające projekt European Social Economy Network ESEN, które odbędzie się w formie online 9 marca w godzinach 11:00-13:00.

W spotkaniu mogą wziąć udział zarówno przedsiębiorcy społeczni, jak i osoby zainteresowane tematyką ekonomii społecznej, chcące rozwijać się w tymże zakresie.

Podczas spotkania przedstawimy zagadnienia dotyczące:

  • Trendów związanych z przedsiębiorczością społeczną w Polsce i w Unii Europejskiej,
  • Roli, odpowiedzialności i potencjalnych korzyści z podejmowania działań na rzecz wspierania rozwoju przedsiębiorczości społecznej.
  • Rezultatów projektu i korzyści związanych z dołączeniem do sieci @ESEN,
  • Informacji i zaproszenia do udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Na wydarzenie wymagana jest rejestracja za pomocą formularza zgłoszeniowego.