Νέα

Το 2ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου @ESEN έχει εκδοθεί!

Όπως παρατήρησαν οι Sophie Bacq και G. T. Lumpkin «επειδή το COVID‐19 είναι μια τεράστια κρίση υγείας με επιπτώσεις σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως η στέγαση και η πείνα, οι απαιτήσεις της κρίσης απαιτούν επαναξιολόγηση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρηματιών και μετατόπιση του ρόλου τους – από μεμονωμένους παράγοντες αλλαγής σε συλλογικούς ενορχηστρωτές πόρων». Κάτι περισσότερο από μια αντανάκλαση, ενισχύοντας τη σημασία της δράσης @ESEN.

Το 1ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου @ESEN έχει εκδοθεί!

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε το πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου ESEN, το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση του προγράμματός μας, των ομάδων-στόχος, τις κύριες δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τους στόχους.